Liikuntakeskuksen käyttösäännöt

Liikuntakeskuksen käyttösäännöt


Liikuntakeskuksen käytössä on noudatettava seuraavia tiloja koskevia ohjeita ja sääntöjä. Mikäli ohjeita ei noudateta, myönnetty vuoro peruutetaan joko määräajaksi tai kokonaan, rikkomuksesta riippuen.
Tilojen käyttöoikeus anotaan Nakkilan kunnan sivistystoimialalta.

1. Vastuuhenkilö

 • Jokaiselle vuorolle on nimettävä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä.
 • Vastuuhenkilöön otetaan sivistystoimialalta yhteyttä, jos vuoroon liittyen on tiedotettavaa. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänen antamansa yhteystiedot ovat ajantasaiset.
 • Vastuuhenkilö on henkilökohtaisesti vastuussa avainhallinnasta koko kauden ajan.
 • Vastuuhenkilö on vastuussa vuoron aikana tapahtuneista väärinkäytöksistä.
 • Vastuuhenkilön vaihtuessa asiasta tulee ilmoittaa sivistystoimialalle ja avain palauttaa palveluvastaavalle. Uuden vastuuhenkilön tulee henkilökohtaisesti hakea avain avaimia hallinnoivalta henkilöltä.
 • Jokaisen ryhmän vastuuhenkilö on velvollinen ohjeistamaan ryhmänsä liikuntakeskuksen järjestys- ja käyttösäännöistä.

2. Avainhallinta

 • Jokaista vuoronhaltijaa varten on saatavilla yksi avain
 • Avaimen lunastanut henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa avaimesta, eikä sitä saa luovuttaa muiden osapuolten käyttöön
 • Mikäli avainta käytetään väärin ja siitä seuraa tiloihin tai tavaroihin kohdistuvaa vahinkoa, on vastuuhenkilö tai vuoron varannut seura tms. vastuussa tapahtuneesta ja vastaa tiloihin tai irtaimistoon kohdistuvasta vahingosta. Väärinkäytöstapauksissa myönnetty vuoro perutaan joko määräajaksi tai kokonaan sivistysjohtajan ja/tai hyvinvointikoordinaattorin päätöksellä.
 • Avaimen kadotessa on siitä heti ilmoitettava sivistystoimialan toimistoon tai liikuntakeskuksen avainhallinnasta vastaavalle palveluvastaavalle, jolloin avaimen haltijan vastuu päättyy.
 • Kadonneen avaimen haltija vastaa lukkojen uudelleen sarjoittamisen kustannuksista, jos uudelleen sarjoittaminen tulee aiheelliseksi.
 • Avaimet tulee palauttaa välittömästi, kun vuoron toiminta päättyy

3. Tilojen käyttö ja järjestys

 • Liikuntakeskuksen käyttö edellyttää liikuntatilojen osalta myönnettyä käyttövuoroa tai erilliseen tapahtumaan tai tilaisuuteen osallistumista.
 • Ovien lukittumisen estäminen ovien väliin laitetulla esineellä tms. on ehdottomasti kielletty. Väärinkäytöksestä seuraa vuoron peruuttaminen. Vuoron vastuuhenkilö vastaa tällaisessa tilanteessa mahdollisten ulkopuolisten henkilöiden aiheuttamista vahingoista kiinteistölle tai irtaimistolle.
 • Liikuntakeskuksen kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutetusta vahingosta tulee ilmoittaa ensi tilassa kunnan rakennusmestarille, sivistysjohtajalle tai hyvinvointikoordinaattorille.
 • Tupakointi ja nuuskan käyttö on liikuntakeskuksen tiloissa kielletty. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena oleminen tai sen nauttiminen ja hallussapito on liikuntakeskuksella tai sen alueella kielletty.
 • Ulkojalkineiden käyttö on liikuntatiloissa kielletty.

4. Vastuut ja siisteys

 • Nakkilan kunta ei vastaa pukuhuoneisiin tai muihin liikuntakeskuksen tiloihin tuoduista tai jätetyistä vaatteista, tavaroista tai arvoesineistä.
 • Käyttäjät ovat vastuussa vuokraamansa tilan siisteydestä ja kunnosta sekä noudattavat henkilökunnan tai muiden valvojien antamia suullisia ohjeita ja määräyksiä.
 • Vuoron päättyessä on huolehdittava, että tila jää asianmukaiseen kuntoon. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että käytetyt välineet on palautettu oikeille paikoilleen ja roskat ovat niille osoitetuissa paikoissa.

5. Piha-alue

 • Liikuntakeskuksen piha-alueella asiaton oleskelu, roskaaminen ja tupakointi on kielletty.
 • Autojen ja muiden moottoriajoneuvojen sekä polkupyörien pysäköinti ja säilytys on kielletty muualla kuin paikoitusalueella
 • Liikuntakeskuksen piha-alue on järjestyslaissa määritelty yleinen paikka ja alueella tulee noudattaa järjestyslakia (27.6.2003/612).
 • Järjestyssääntöjä ja muita mahdollisia henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava uhalla, että henkilö voidaan tarvittaessa poistaa liikuntakeskukselta välittömästi sekä määräajaksi.