Liikuntakeskuksen käyttösäännöt

VASTUU- JA KÄYTTÖEHTOSOPIMUS NAKKILAN LIIKUNTAKESKUS

Samat ehdot koskevat Asio -varausjärjestelmän kautta varattavia muita kunnan tiloja Nakkilan liikuntakeskuksen tiloja varataan Asio-varausjärjestelmän kautta, ehdot hyväksyttävä ennen tilojen varaamista.

1. Palvelun sisältö

Liikuntakeskus on Nakkilan kunnan omistama ja ylläpitämä kiinteistö, joka tarjoaa tilojen käyttöä erityisesti kunnan eri toimijoille. Tilat varataan sähköisen Asio-varausjärjestelmän kautta.

2. Sopijaosapuolet

Tämä sopimus on voimassa yksityishenkilön, yrityksen tai yhdistyksen (käyttäjä), sekä Nakkilan kunnan (tuottaja) välillä. Tuottajan ja käyttäjän välisessä tilojen vuokrausta koskevassa sopimussuhteessa noudatetaan näitä sopimusehtoja. Varauksen suorittanut käyttäjä on velvollinen välittämään nämä sopimusehdot edustamalleen tilojen käyttäjälle. Mikäli näin asetettua velvollisuutta ei täytetä, vastaa varauksen suorittanut henkilö tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä henkilökohtaisesti.

3. Palvelun ostaminen, vakiovuorojen anominen

 • Nakkilalaiset seurat ja yhdistykset: Vakiovuorot jaetaan hakemusten perusteella vuosittain huhtikuussa seuraavaa toimintakautta varten (elokuu-toukokuu). Turnauksia/pelejä ja yksittäisiä lisävuoroja voi varata sähköisen järjestelmän kautta. Seurat ja yhdistykset tekevät sekä vakiovuorovaraukset että yksittäiset varaukset Asio- varausjärjestelmän kautta rekisteröityneenä käyttäjänä. Lisätiedot: sari.ketola@nakkila.fi
 • Ulkopaikkakuntalaiset seurat/yhdistykset ja lajiliitot: Turnauksia/pelejä ja yksittäisiä vuoroja voi varata sähköisen järjestelmän kautta. Seurat ja yhdistykset tekevät varaukset Asiovarausjärjestelmän kautta joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä käyttäjänä. Huom! uuden käyttäjän rekisteröitymisen hyväksyminen tapahtuu arkipäivisin. Rekisteröitymisestä tulee ilmoitus kun se on hyväksytty. Rekisteröitymättä tehdyissä varauksissa maksu suoritetaan heti Paytrail -maksujenvälitysjärjestelmän kautta.
 • Yritykset: Yritykset voivat varata yksittäisiä liikunta- ja kokoustiloja asiovarausjärjestelmän kautta rekisteröitymättä joka päivä aikavälille klo 07-21. Varausmaksu suoritetaan varauksen yhteydessä Paytrail -maksujenvälitysjärjestelmän kautta. Mikäli yritys haluaa vakiovuoron, ota yhteyttä liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi
 • Yksityiset käyttäjät: Yksityiset voivat varata vapaita liikunta- ja kokoustiloja Asio - varausjärjestelmän kautta rekisteröitymättä joka päivä aikavälille klo 07-21. Tilojen varaajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö. Varausmaksu suoritetaan varauksen yhteydessä Paytrail -maksujenvälitysjärjestelmän kautta.
 • Tilassa on ABLOY ENTRY – älylukko. Älylukko aukeaa varauksen aikana käyttäjälle OVIKOODILLA. Ovikoodi varaukselle lähetetään varausvahvistusviestin mukana sähköpostilla ja SMS:llä. Ovikoodi toimii Liikuntakeskuksen pääoven näppäimistöön 15 minuuttia ennen varauksesi alkua. Tuulikaapissa on avainkaappi, jonka saa auki ovikoodilla. Koodi on henkilökohtainen eikä sitä saa välittää eteenpäin muille.

4. Asio- varausjärjestelmä, Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus: Yhdistykset/seurat, yritykset

Yhdistys rekisteröityy palvelun Asio-varausjärjestelmän käyttäjäksi. Kullakin rekisteröityneellä käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili. Käyttäjän rekisteröityessä palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot (y-tunnus). Käyttäjä saa palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua sähköiseen varausjärjestelmään. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. Käyttäjät ovat vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista.

Yksityishenkilöt eivät voi rekisteröidy käyttäjiksi.

5. Maksaminen ja laskuttaminen:

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.


Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Liikuntakeskuksen tilavuokrat laskutetaan vähintään 1 kk:n kuluttua varauksesta varauksen tai yhteydessä annetuin tiedoin. Laskutus on mahdollista ainoastaan rekisteröityneille seuroille/yhdistykselle ja yrityksille. Seurat ja yhdistykset ovat vastuussa siitä, että järjestelmään kirjatut käyttäjä- ja laskutustiedot ovat ajan tasalla.

6. Käyttäjän oikeudet

 • Käyttäjällä on oikeus tilan, irtaimiston ja laitteiden käyttöön vuokraamanaan aikana käyttöohjeiden mukaan. Mikäli edellä mainittujen käyttöohjeita on laiminlyöty ja huolimattomuudella aiheutettu vahinkoa, käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut.
 • Käyttäjä saa tuoda tilaan omia harjoitteluun liittyviä puhtaita välineitä
 • Käyttäjä saa päästää tiloihin muita henkilöitä ollessaan itse paikalla
 • Käyttäjä saa kuvata tiloissa ja julkaista materiaalia ilman erillistä lupaa tuottajalta
 • Käyttäjä saa tuoda tilaan omia eväitään
 • Käyttäjä voi perua vuoronsa 24 h ennen varausta ilmoittamalla siitä liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi. Verkkomaksua ei palauteta. Mikäli perut verkkomaksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti, jää maksettu summa saldoksi uudelle varaukselle. Uusi vuoro varataan sari.ketola@nakkila.fi

7. Tuottajan oikeudet

 • Tuottajalla on oikeus valvoa tilaa ja sen käyttöä
 • tuottajalla on ensisijainen oikeus tilojen käyttöön. Tuottaja voi perua vakiovuoron, mikäli tuottajan oma tarve vaatii tilojen käyttöä.
 • Tuottajalla on oikeus perua varattu aika teknistä tai muista syistä johtuen
 • Tuottajalla on oikeus perua vuoro määräajaksi tai kokonaan käyttöehtojen rikkomuksesta johtuen
 • Tuottajalla on oikeus perua vuoro muista syistä, mikäli varaukseen on aikaa yli 12 tuntia
 • Tuottaja ei ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, jotka estävät tai rajoittavat tilojen käyttöä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota ei ole voinut ennakoida tai estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, epidemiat, pandemiat, sisäiset levottomuudet, luonnonmullistukset, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy

8. Käyttäjän velvollisuudet

 • Jokaiselle liikuntakeskuksen ryhmävuorolle on nimettävä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on vastuussa tilojen asianmukaisesta käytöstä
 • Asiakas vastaa siitä, että tila jää tilan käytön jälkeen yhtä siistiin kuntoon kuin se oli ennen käyttöä. Asiakas ymmärtää ja sitoutuu siihen, että asiakasta voidaan veloittaa siivouspalveluista, mikäli tilassa on käytön jälkeen tarvetta siivota ja vastuu voidaan osoittaa asiakkaalle.
 • Tilojen käyttäjä tai vastuuhenkilö ilmoittaa tuottajalla sari.ketola@nakkila.fi ensi tilassa havaitsemistaan puutteista, teknisistä vioista tai ilkivallasta
 • Mikäli tilassa oleville kalusteille, laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja, on asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta viipymättä tuottajalle sari.ketola@nakkila.fi
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vaaratilanteesta ”Läheltä piti”- ilmoituksella vapaamuotoisella ilmoituksella sari.ketola@nakkila.fi
 • Asiakas sitoutuu ilmoittamaan tapaturmasta ensi tilassa palvelun tarjoajalle sari.ketola@nakkila.fi
 • Asiakas huolehtii, että tilan käyttäjät noudattavat liikuntakeskuksen järjestys- ja käyttösääntöjä sekä huolehtivat toimintaansa liittyvästä valvonnasta.
 • Käyttäjä huolehtii tarvittavista lupa- ja vakuutusasioista tapahtumia järjestäessään.

9. Avainten ja kulkulätkien hallinta ja käyttö

Vakiokäyttäjät voivat saada käyttöönsä liikuntakeskuksen avaimet ja kulkulätkän. Liikuntakeskuksen avaimien hallintaan ja kulkulätkiin liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä sari.ketola@nakkila.fi tai liikuntakeskus.nakkila@nakkila.fi. Avaimet (50e) ja kulkulätkät (20e) luovutetaan panttia vastaan. Avaimen lunastanut palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa avaimesta eikä luovuta sitä muiden käyttöön.

Avaimen väärinkäyttötapauksessa on sen lunastanut henkilö vastuussa ja korvausvelvollinen tiloihin ja irtaimistoon kohdistuneesta vahingosta. Avaimen kadotessa avaimen lunastanut henkilö on velvollinen ilmoittamaan asiasta heti sen havaittuaan sari.ketola@nakkila.fi. Kadonneen avaimen haltija on velvollinen korvaamaan lukkojen uudelleensarjoittamisen tapauksessa, että se on välttämätöntä.

Avain tulee palauttaa välittömästi sen myöntäjälle asiakkuuden päättyessä. Onlinevarauksessa tilojen varaaja on vastuussa avaimen palauttamisesta avainkaappiin vuoronsa jälkeen tilauksen yhteydessä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Palauttamatta jääneestä avaimesta tilojen varaaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneiden toimenpiteiden kulut.

10. Korvaus- ja vastuuvelvollisuus

 • Käyttäjä on korvausvelvollinen omista ja varausta käyttävien henkilöiden aiheuttamista vahingoista.
 • Käyttäjä on korvausvelvollinen siivouskuluista, mikäli tilaa ei ole jätetty siistiin kuntoon käytön jälkeen.
 • Nakkilan kunta ei vastaa pukuhuoneisiin tai muihin liikuntakeskuksen tiloihin jätetyistä tavaroista tai arvoesineistä.

11. Käyttöehtojen muuttaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Palvelun käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

Oikeudet palveluun omistaa palvelun tuottaja ja käyttäjälle myönnetään näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus. Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hän ei voi käyttää tuottaja palveluja.

Edelleen käyttäjän tulee noudattaa palvelua käyttäessään Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa.

Hyväksymällä käyttöehdot käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen lisäksi liikuntakeskuksen tilojen järjestyssääntöjen mukaisen toiminnan liikuntakeskuksen sisällä ja piha-alueella. Vastuu- ja käyttöehtosopimus on nähtävillä kunnan www-sivuilla. Ehdot hyväksytään Asio -järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä sekä jokaisen yksittäisen tilavarauksen yhteydessä.